Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Σωτήρης Γκαγιαλής

Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής - Διδακτικό Προσωπικό

Σπουδές

 • Διδακτορικός τίτλος από το Ε.Μ.Π. (02/2009), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας . Τίτλος διδακτορικής διατριβής: "Σχεδιασμός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων της Διανομής Πετρελαιοειδών - Η Προσέγγιση της Μοντελοποίησης Επιχειρήσεων".
 • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π. (11/1997), Κατεύθυνση Μηχανικού Παραγωγής,  Τίτλος διπλωματικής διατριβής: "Ανασχεδιασμός Διαδικασιών στο Σύστημα Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης".

Ερευνητική και Επαγγελματική Εμπειρία

Εργάζεται ως επιστημονικό προσωπικό του ΕΜΠ με διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα από το Δεκέμβριο του 2001. Κατέχει θέση Ε.ΔΙ.Π. στο Εργαστήριο Οργανώσεως Παραγωγής του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Παλαιότερα συνεργαζόταν με τον Τομέα ως ερευνητής (03/1998-12/2001) με αντικείμενο τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ειδίκευση στα συστήματα διανομής και προμηθειών, τα πληροφοριακά συστήματα και τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών. Επίσης έχει διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων αμέσως  μετά την απόκτηση του διπλώματος του Μηχανολόγου Μηχανικού με συμμετοχή σε έργα διασφάλισης ποιότητας, χωροθέτησης εγκαταστάσεων και σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων. Διαθέτει πολυετές εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στο ΕΜΠ καθώς και δημοσιεύσεις σχετικές με το πεδίο  δραστηριοποίησης του, σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

H ερευνητική και επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει πλήθος εφαρμοσμένων μελετών σε Ελληνικές βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς, όπως: Shelman, NEOSET, ΔΕΠΑ, ΕΚO-ΕΛΔΑ, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΘΕΛ, Πολεμικό Ναυτικό, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Domus, Παπουτσάνης. Έχει συμμετάσχει σε 28 ερευνητικά προγράμματα στο ΕΜΠ και σε 15 έργα ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Ειδικεύεται σε ζητήματα ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών, διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και πληροφορικών συστημάτων. Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία στη διοίκηση έργων υλοποίησης συστημάτων ERP, στην οργάνωση της παραγωγής, στα συστήματα προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, στα συστήματα διανομής και μεταφορών, σε θέματα ηλεκτρονικών προμηθειών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων.

Διδακτικό έργο εκτός από το Ε.Μ.Π. διαθέτει στο Ε.Α.Π. (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) διδάσκοντας από το 2011 στο πρόγραμμα σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών" (ΔΕΟ).

Έχει υπάρξει εισηγητής σεμιναρίων κατάρτισης, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ και διαθέτει επιμόρφωση και εμπειρία στη διδασκαλία με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Τέλος, διαθέτει εμπειρία ως αξιολογητής επιχειρηματικών σχεδίων και ερευνητικών έργων σε Φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Διδακτική Εμπειρία

Στο ΕΜΠ διδάσκει θεωρία και μελέτες περίπτωσης που άπτονται του ερευνητικού του ενδιαφέροντος, σε μαθήματα που υποστηρίζει το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής. Συγκεκριμένα έχει διδάξει στα μαθήματα: 

 • Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι (5ο Εξάμηνο), 2002-Σήμερα.
 • Εφοδιαστική (7ο Εξάμηνο), 2003-2008.
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοικήσεως στην Παραγωγή (8ο Εξάμηνο), 2002-Σήμερα.
 • Διοίκηση Λειτουργίας και Συντήρησης (8ο Εξάμηνο), 2014-Σήμερα.
 • Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής ΙΙ (9ο Εξάμηνο), 2000-Σήμερα.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Athens MBA) διδάσκει πληροφοριακά συστήματα ERP για την εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών και την υποστήριξη αποφάσεων με τη χρήση του λογισμικού SAP ECC6 και των παιγνίων ERPsim, διαθέτοντας τη σχετική πιστοποίηση.

Διδάσκει επίσης από το 2011 στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πρόγραμμα σπουδών ΔΕΟ: "Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών", έχοντας αναλάβει τμήματα φοιτητών στις θεματικές ενότητες: 

 • ΔΕΟ11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 20012-Σήμερα. 
 • ΔΕΟ42: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος, 2011-2012.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ο Σ. Γκαγιαλής έχει κύριο ερευνητικό αντικείμενο τη διοίκηση των επιχειρησιακών διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και η υποστήριξή τους από πληροφοριακά συστήματα. Το ευρύτερο πεδίο των ερευνητικών του ενδιαφερόντων περιλαμβάνει:


 • Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Operations and Supply Chain Management): μέθοδοι επιχειρησιακής έρευνας και διαδικασίες προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, διαχείρισης αποθεμάτων, πρόγνωσης πωλήσεων, συντονισμού της εφοδιαστικής, διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων, καθώς και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και στην εφοδιαστική.
 • Διοίκηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management) με έμφαση στις διαδικασίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain): μεθοδολογίες οργάνωσης, ανασχεδιασμού και βελτίωσης διαδικασιών, πρακτικές εφαρμογές σε διαδικασίες πρόγνωσης ζήτησης, προμηθειών, προγραμματισμού & ελέγχου παραγωγής, διανομής, διαχείρισης αποθεμάτων και εξυπηρέτησης πελατών, συστήματα μέτρησης απόδοσης διαδικασιών εφοδιαστικής.
 • Μοντελοποίηση Επιχειρήσεων (Enterprise Modeling) & Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Modeling): μέθοδοι και εργαλεία μοντελοποίησης διαδικασιών και συστημάτων, μοντέλα αναφοράς, μεθοδολογικά πλαίσια εφαρμογής των αρχών της μοντελοποίησης επιχειρήσεων, πρακτικές εφαρμογές της μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών σε έργα αναδιοργάνωσης.
 • Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems): συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP), συστήματα προηγμένου προγραμματισμού (Advanced Planning and Scheduling - APS), συστήματα προγραμματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Planning – SCP), μεθοδολογίες σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων, διοίκηση έργων υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων.
 • Συστήματα Διανομής (Distribution Systems) και Μεταφορών (Transportation Systems): οργάνωση και διοίκηση συστημάτων διανομής, η δρομολόγηση στόλου οχημάτων (VRP), οι μέθοδοι επιχειρησιακής έρευνας και τα πληροφοριακά συστήματα επίλυσης προβλημάτων διανομής και μεταφορών.
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems): μεθοδολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης DSS, χρήση μεθόδων της επιχειρησιακής έρευνας στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων των επιχειρήσεων (το πρόβλημα της δρομολόγησης του στόλου, το πρόβλημα του λεπτομερειακού προγραμματισμού παραγωγής).

H ερευνητική δραστηριότητα του Σ. Γκαγιαλή έχει οδηγήσει στη δημοσίευση περίπου 65 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, καθώς επίσης και σε συλλογικούς τόμους (κεφαλαίων βιβλίων). Το επιστημονικό του έργο έχει αναγνωριστεί ευρέως, διαθέτοντας άνω των 450 ετεροναφορών. 

Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου "Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών: Οργάνωση, Αναδιοργάνωση και Βελτίωση" που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

Επιπλέον είναι κριτής άρθρων από το 2004 στα περιοδικά European Journal of Operational Research και Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review (TRE) του εκδοτικού οίκου Elsevier, καθώς και στο περιοδικό Enterprise Information Systems του εκδοτικού  οίκου Taylor Francis. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο περιοδικό plant management και έχει αρθρογραφήσει 25 άρθρα στον επιχειρηματικό τύπο για θέματα που άπτονται της διοίκησης των Ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Είναι κριτής άρθρων από το 2004 σε επιστημονικά περιοδικά όπως: European Journal of Operational Research και στο Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review του εκδοτικού οίκου Elsevier, στο Enterprise Information Systems και στο Production & Manufacturing Research του εκδοτικού οίκου Taylor Francis, στο Operational Research: An International Journal του εκδοτικού οίκου Springer και στο International Journal of Procurement Management του εκδοτικού οίκου Inderscience.

Διδακτορική Διατριβή

 
 

Δημοσιεύσεις

Βιβλίο

Παναγιώτου Ν., Ευαγγελόπουλος Ν., Κατημερτζόγλου Π., Γκαγιαλής Σ. (2013) “Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών: Οργάνωση, Αναδιοργάνωση και Βελτίωση”, ISBN: 978-960-461-516-2, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Επιστημονικά Περιοδικά

Papadopoulos G.A, Zamer N., Gayialis S.P., Tatsiopoulos I.P (2016) Supply Chain Improvement in Construction Industry, Universal Journal of Management, Vol. 4, No. 10, pp.528-534

Gayialis S.P., Papadopoulos G.A., Ponis S.T., Vassilakopoulou P. and Tatsiopoulos I. P. (2016) Integrating Process Modeling and Simulation with Benchmarking using a Business Process Management System for Local Government, International Journal of Computer Theory and Engineering, vol. 8, no. 6, pp. 482-489.

Panayiotou N., Gayialis S., Evangelopoulos N. and Katimertzoglou P. (2015) A Business Process Modeling enabled Requirements Engineering Framework for ERP Implementation, Business Process Management Journal, Emerald, Vol. 21 No. 3, pp. 628-664.

Ponis S.T., Gayialis S.P., Tatsiopoulos I.P., Panayiotou N.A., Stamatiou D-R.I. and Ntalla A.C. (2014) An Application of AHP in the Development Process of a Supply Chain Reference Model focusing on Demand Variability, Operational Research - An International Journal, DOI 10.1007/s12351-014-0163-8.

Ponis S.T., Delis A., Gayialis S.P., Kasimatis P. and Tan J. (2013) Applying Discrete Event Simulation (DES) in Healthcare: The Case for Outpatient Facility Capacity Planning, International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics, Vol. 8, No 3.

Panayiotou N., Gayialis S. and Evangelopoulos N. (2011) “Integrating Business Process Modelling and ERP Role Engineering”, International Journal of Business Information Systems, Special Issue “Enterprise Resource Planning (ERP) and IT Infrastructures: A Managerial and Technical Perspective”, Inderscience, Vol 8, No.1, pp.66-86.

Panayiotou N., Ponis S. and Gayialis S. (2009) “Designing an Industrial Maintenance System – A Proposed Methodological Framework”, International Journal of Information Technology and Management, Special Issue on: “Business Process Management: from Engineering to Execution”, Inderscience, Volume 8, No. 4, pp. 361-381.

Gayialis S., Spanos A., Tatsiopoulos I., (2008) «Α Decision Support System for Detailed Production Scheduling in a Greek Metal Forming Industry», MIBES Transactions, Volume 2, Issue 1, pp. 41-59.

Panayiotou N., Gayialis S., Tatsiopoulos I., (2006) “Reengineering of the Forecasting Process in a Greek Wood-Processing Company” Production Planning & Control, Special Issue on Development of Operations Management in SMEs, Taylor Francis, Volume 17, No. 3, p.p. 257–272.

Panayiotou N., Gayialis S., Domenicos H., Vasilikiotis N., (2005) “An Application of Multicriteria Analysis for ERP Software Selection in a Greek Industrial Company” Operational Research, An International Journal,  Springer, Volume 5, No 3, pp. 435-458.

Panayiotou N., Ponis S., Gayialis S., Panayiotou T., (2004) “Business Process Documentation for ERP- Supported Organisations”, WSEAS Transactions on Computers, Issue 5, Volume 3, November 2004, p.p. 1512-1519.

Panayiotou N., Gayialis S., Panayiotou T., Leopoulos V., (2004) “Risk Management Issues in the Implementation of an ERP System for a Large Greek Company”, WSEAS Transactions on Computers, Issue 4, Volume 3, October 2004, pp. 1005 - 1012.

Panayiotou N., Gayialis S., Tatsiopoulos I., (2004) “An E-Procurement System for Governmental Purchasing”, International Journal of Production Economics, Elsevier, Volume 90, Issue 1, p.p. 79-102.

Gayialis S.P., Tatsiopoulos I.P., (2004) “Design of an IT-driven Decision Support System for Vehicle Routing & Scheduling”, European Journal of Operational Research, Special Issue “New Technology in Transportation Systems”, Elsevier, Volume 152, Issue 2, p.p. 382–398.

Κεφάλαια Βιβλίων

Gayialis S.P., Konstantakopoulos G., Tatsiopoulos I.P. (2018) Vehicle Routing Problem for Urban Freight Transportation: A Review of the Recent Literature. In: Sifaleras A., Petridis K. (eds) OR in the digital era - ICT challenges, Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, Accepted for publication.

Panayiotou N.A., Stavrou V.P., Gayialis S.P. (2017) The Application of a Business Process Modeling Architecture in the Supply Chain of a Manufacturing Company: A Case Study. In: Grigoroudis E., Doumpos M. (eds) Operational Research in Business and Economics, p.p. 1-16. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, ISBN 978-3-319-33003-7.

Ponis, S. T., Delis, A., Gayialis, S. P., Kasimatis, P., & Tan, J. (2015). Applying Discrete Event Simulation (DES) in Healthcare: The Case for Outpatient Facility Capacity Planning. In Healthcare Administration: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 390-410). Hershey, PA: Medical Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-6339-8.ch020.

Panayiotou N., Economitsios S., Athanasiadou C. and Gayialis S. (2011) “Risk Assessment in Virtual Enterprise Networks: A Process-Driven Internal Audit Approach”, Chapter 4.1 in Information Resources Management Association (Ed.) Global Business: Concepts, Methodologies, Tools and Applications (4 Volumes), IGI Global, pp. 888-910.

Panayiotou N., Economitsios S., Athanasiadou C. and Gayialis S. (2010) “Risk Assessment in Virtual Enterprise Networks: A Process-Driven Internal Audit Approach”, in Ponis S. T. (Ed.) “Managing Risk in Virtual Enterprise Networks: Implementing Supply Chain Principles”, pp. 290-312.

Panayiotou N., Ponis S. and Gayialis S. (2007) “Transforming the Government Value Chain: Emerging Business Models and Enabling Technologies”, in Jung Η., Chen F.F. and Jeong Β. (Eds.) “Trends in Supply Chain Design and Management: Technologies and Methodologies”, Springer Series in Advanced Manufacturing, pp. 213-239.

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

Konstantakopoulos G.D., Gayialis S.P., Tatsiopoulos I.P. (2017) Vehicle Routing Problem for Urban Freight Transportation: A Review, 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research of HELORS: OR in the digital era - ICT Challenges, Thessaloniki, June 8-10, 2017, Greece.

Papadopoulos G.A., Gayialis S.P., Kechagias E., Zamer N. (2017) Business Process Management Integrated with Risk Management in Construction Industry, 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research of HELORS: OR in the digital era - ICT Challenges, Thessaloniki, June 8-10, 2017, Greece.

Gayialis S.P., Togias K., Papadopoulos G. and Tatsiopoulos I. (2017) A Review of Modeling Methods and Business Process Modeling Systems, International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University (ICBE-HOU2017), April 21-22, Athens.

Papadopoulos G., Gayialis S.P., Stavropoulos G. and Tatsiopoulos I. (2017) An Application of Business Process Modeling in a Small-To-Medium Industrial Company, International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University (ICBE-HOU2017), April 21-22, Athens.

 
Stamatiou, D-R. Ι.,  Gayialis S.P., Ponis S.T., Panayiotou N.A., Tatsiopoulos, I.P., (2016). Supplier/Customer relationship management in construction supply chains, 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research of HELORS, Athens, June 9-11, 2016, Greece. 

Gayialis S.P., Stamatiou, D-R. Ι.,  Ponis S.T., Panayiotou N.A. (2016).Creating a partial supply chain reference model for the energy industry, 3rd International Open Conference on Business & Public Administration (IOCBPA 2016), 16-17 April 2016, Greece.

Gayialis S.P., Ponis S.T., Tatsiopoulos, I.P., Panayiotou N.A., Stamatiou,  D-R.,  I, & Ntalla A. (2015). Development of a Business Process -enabled Supply Chain Reference Model for Demand Uncertainty Management, 5th Multidisciplinary Academic Conference in Prague, 16-17 October, Prague, Chez, ISBN 978-80-88085-09-6.

Gayialis S.P., Ponis S.T., Panayiotou N.A., Tatsiopoulos I.P. (2015) Managing Demand in Supply Chain: The Business Process Modeling Approach, in Proceedings of the 4th International Symposium and 26th National Conference on Operational Research, June 4-6, 2015, Chania, ISBN: 978-618-80361-4-7, pp. 73-79.

Panayiotou N.A., Stavrou V., Gayialis S.P. (2015) The Application of A Business Process Modeling Architecture in the Supply Chain of a Manufacturing Company: A Case Study, in Proceedings of the 4th International Symposium and 26th National Conference on Operational Research, June 4-6, 2015, Chania, ISBN: 978-618-80361-4-7, pp. 86-90.

Papadopoulos G.A., Gayialis S.P., Raptis A.A.,Tatsiopoulos I.P. (2015) Matching Demand to Production using Period Batch Control Method: A Case Study, in Proceedings of the 4th International Symposium and 26th National Conference on Operational Research, June 4-6, 2015, Chania, ISBN: 978-618-80361-4-7, pp. 261-266.

Papadopoulos G., Zamer N., Gayialis S. (2015) Improvement Practices in Construction Supply Chain Management, 27th European Conference on Operational Research (EURO 2015), July 12-15, 2015, University of Strathclyde, Glasgow.

Πόνης Σ., Γκαγιαλής Σ., Μόσχος Γ., Βασιλακοπούλου Π., Τατσιόπουλος H. (2015) Εφαρμογή της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων για την Αξιολόγηση της Απόδοσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδικοίκησης,  Hellenic Open Business Administration (HOBA 2015) International Conference, ΙSBN: 97 8-9 60 -538-95 0-5, March 7-8, 2015, Greece.

Gayialis S.P., Papadopoulos G.A., Ponis S.T., Vassilakopoulou P., Tatsiopoulos I.P. (2015) Integrating Process Modeling and Simulation with Benchmarking using a Business Process Management System for Local Government, 6th International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2015), Feb. 12-13, 2015, Amsterdam, Netherlands.

Gayialis S.P., Ponis S.T., Papadopoulos G.A., Vassilakopoulou P., Tatsiopoulos I.P. (2015) A Web-based Benchmarking System of Public Services in Greek Municipalities, International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2015, February 6-7, Athens.

Ponis S.T., Vassilakopoulou, P., Gayialis S.P., and Tatsiopoulos, I.P., (2014), Tailoring Technology to Enhance Organizational Renewal: Insights from an Action Design Research Project, International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities, April 22-24, Oslo, Norway. 

Gayialis S.P., Ponis, S.T., Tsigos, O., Tatsiopoulos, I.P. and Vassilakopoulou, P. (2014), A Business Process Management System for Benchmarking and Reengineering Purposes of Public Services,  Hellenic Open Business Administration (HOBA 2014) International Conference, March 8-9,  Greece

Ponis S., Gayialis S., Tatsiopoulos I., Panayiotou N. and Stamatiou D-R. (2013) Modeling Supply Chain Processes: A Review and Critical Evaluation of Available Reference Models, in Siskos Y., Matsatsinis N. and Psarras J. (Eds.), Proceedings of the 24th National Conference on Operational Research, 26-28 September 2013, pp. 270-276, .

Gayialis S., Ponis S., Tatsiopoulos I., Panayiotou N. and Stamatiou D-R. (2013) A Knowledge-based Reference Model to Support Demand Management in Contemporary Supply Chains, In Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management, Kaunas University of Technology, Lithuania, 5-6 September 2013, pp. 236-244.

Τατσιόπουλος Η., Πόνης Σ. Γκαγιαλής Σ., Παπαδόπουλος Γ., Βασιλακοπούλου Π. (2012) Μεθοδολογική Προσέγγιση για τη Συγκριτική Αξιολόγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη Χρήση Ισορροπημένης Στοχοθεσίας και Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων, 23ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE), 12-14 Σεπτεμβρίου 2012, ISBN: 978-960-87277-8-6, σελ. 140-145.

Παναγιώτου Ν. Γκαγιαλής Σ. (2012) Διαμόρφωση Κανονισμού Έργων Ενεργειακής Επιχείρησης Προσανατολισμένου στις Επιχειρησιακές Διαδικασίες, 23ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE), 12-14 Σεπτεμβρίου 2012, ISBN: 978-960-87277-8-6, σελ. 134-139.

Παπαδόπουλος Γ., Γκαγιαλής Σ., Παναγιώτου Ν. (2009) “Ένα Εργαλείο Προϋπολογιστικής Κοστολόγησης για την Υποστήριξη των Αποφάσεων της Παραγωγής”, 21o Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE), 18-30 Μαΐου 2009, σελ. 544-556.

Gayialis S.P., Spanos A.C., Fragkoudis K., Tatsiopoulos I.P., (2008) "An Applied Algorithmic Framework for Detailed Scheduling in Manufacturing Environment", 20th Hellenic Conference on Operations Research (ΕΕΕΕ), “ΟR in Supply Chain Management”, Spetses, 19-21 June 2008.

Gayialis S., Spanos A., Tatsiopoulos I., (2008) “Α Decision Support System for Detailed Production Scheduling in a Greek Metal Forming Industry”, Management of International Business & Economic Systems (MIBES) Conference, Larissa, 4-6 July 2008.

Spanos A., Gayialis S., Papadopoulos G., Tatsiopoulos I. (2008) “An IT Enabled Production Planning and Control System: from Aggregate Plan to Detailed Schedules”, 4th National Conference of Hellenic Society of Systemic Studies (HSSS), Ioannina, 29-31 May 2008.

Φραγκούδης Κ., Γκαγιαλής Σ., Σπανός Α., Παπαδόπουλος Γ., Τατσιόπουλος Η., (2008) «Ανασχεδιασμός Διαδικασίας Προγραμματισμού Παραγωγής με την Υποστήριξη Προηγμένου Πληροφοριακού Συστήματος», 5ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με Θέμα «Διοικητική Επιστήμη, Τεχνολογία και Πράσινη Οικονομία»”, Μαρούσι, 8 Μαΐου 2008.

Γκαγιαλής Σ. (2008) «Το Πρόβλημα της Δρομολόγησης των Οχημάτων στο Πλαίσιο της Διανομής και οι Μέθοδοι Επίλυσής του: Ένα Εργαλείο Εξοικείωσης με τις Έννοιες», 5ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με Θέμα «Διοικητική Επιστήμη, Τεχνολογία και Πράσινη Οικονομία»”, Μαρούσι, 8 Μαΐου 2008.

Spanos A., Gayialis S. and Tatsiopoulos I. (2007) “An Overview of Classical and Modern Algorithms for the Job Shop Scheduling Problem”, 19th Hellenic Conference on Operations Research (ΕΕΕΕ), “ΟR in Supply Chain Management”, Arta, 21-23 June 2007.

Γκαγιαλής Σ., Σπανός Α., Παναγιώτου Ν. (2007) “Συστήματα Προηγμένου Προγραμματισμού για την Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ανασκόπηση, Εξελίξεις και Προκλήσεις”, 4ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με Θέμα «Διοικητική Επιστήμη, Τεχνολογία Και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη”, Μαρούσι, 17 Μαΐου 2007.

Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., Πόνης Σ., Τατσιόπουλος Η., (2007) “Ανασχεδιασμός Συστημάτων Αναπλήρωσης Αποθεμάτων Για Την Υποστήριξη Εξοπλισμού”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, Αθήνα 16-18 Μαΐου 2007.

Panayiotou N. and Gayialis S. (2006) “Transforming Enterprise Knowledge: The Case of Data Design for ERP-Enabled Plant Maintenance Process”, 18th Hellenic Conference on Operations Research, “Planning, Information Retrieval and Knowledge Management”, Kozani, 15-17 June 2006, pp. 11-121.

Ευαγγελόπουλος Ν., Γκαγιαλής Σ., Παναγιώτου Ν., (2006) “Η Συμβολή των Συστημάτων ERP στην Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, 3ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με Θέμα «Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογία: Κλειδί για την Ανταγωνιστικότητα”, Μαρούσι, 10 Μαΐου 2006.

Panayiotou N., Gayialis S., Domenikos H., Ponis S., (2005) “A Staged BPR Approach Driven By ERP Information Technology in A Large Greek Company” The 3rd International Workshop on Supply Chain Management & Information Systems (SCMIS 2005), Thessaloniki, 6 – 8 July 2005.

Γκαγιαλής Σ., Παναγιώτου Ν., Παναγιώτου Θ., Ευαγγελόπουλος Ν., (2005) “Διαχείριση Κινδύνων με τη Χρήση Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Πληροφορίας σε Εταιρεία Πετρελαιοειδών”, 17o Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE): “Διαχείριση Κινδύνων”, Ρίο 16 - 18 Ιουνίου 2005.

Panayiotou N., Gayialis S. and Ponis S., (2005) “Achieving Business Process Improvement in SMEs Using Open Source Content Management Systems”, The Seventh SMESME International Conference: Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprises”, Glasgow, Scotland, June 12-15 2005, pp. 149-156.

Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., Τατσιόπουλος Η., (2005) “Συγκριτική Ανάλυση της Διαδικασίας Ηλεκτρονικών Προμηθειών σε Τρεις Μεγάλους Ελληνικούς Οργανισμούς”, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, Αθήνα 28-30 Μαρτίου 2005.

Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., Δομένικος Χ., Βασιλικιώτης Ν., (2004) “Μία Εφαρμογή Πολυκριτήριας Ανάλυσης για την Επιλογή Λογισμικού ERP σε Ελληνική Βιομηχανική Επιχείρηση”, 4ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE), 2η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Χανιά, 21-22 Οκτωβρίου 2004.

Panayiotou N., Ponis S., Gayialis S., (2004) “An Integrated Business Modelling Approach for ERP-Supported Process Documentation”, International Carpathian Control Conference   (ICCC) 2004, Zakopane, Poland, May 25-28, 2004.

Panayiotou N., Gayialis S. Ponis S., (2004) “A Structured Methodology and a Proposed Toolset for Reorganizing the Customer Service Process”, 7th International Conference of Business Information Systems (BIS), Poznań, Poland, April 21-23, 2004, p.p. 162-174.

Panayiotou N., Ponis S., Gayialis S., Panayiotou T, (2004) “Business Process Documentation for ERP- Supported Organisations”, 4th WSEAS International Conference on Information Science, Communications and Applications (ISA 2004), Miami, Florida, April 21-23, 2004.

Panayiotou N., Gayialis S., Panayiotou T., Leopoulos V., (2004) “Risk Management Issues in the Implementation of an ERP System for a Large Greek Company”, 3rd WSEAS Multiconference (SEPADS 2004), Salzburg, Austria, February 13-15, 2004.

Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., Τατσιόπουλος Η., Παναγιώτου Θ., (2003) “Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων κατά την Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος ERP σε Μεγάλη Ελληνική Βιομηχανία”, 16o Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE): “Διοίκηση και Διαχείριση Έργων”, Λάρισα 25 – 27 Σεπτεμβρίου 2003, pp. 159-173.

Panayiotou N. A., Gayialis S. P., Tatsiopoulos I. P., (2003) “Reengineering of the Forecasting Process in a Greek Wood-Processing Company”, The Sixth SMESME International Conference: “Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprise”, Athens, June 1-3, 2003, pp. 416-430.

Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., Τατσιόπουλος Η., (2002) “Μελέτη της Ροής Εργασίας του Συστήματος των Ελληνικών Κρατικών Προμηθειών”, 15ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ): “Απασχόληση, Ροή Εργασίας & Επιχειρησιακή Έρευνα”, Τρίπολη, 31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2002.

Tatsiopoulos, I. P., Panayiotou N. A., Gayialis S. P., (2002) “An E-Procurement System for Governmental Purchasing”, 12th International Working Seminar on Production Economics, Igls/Innsbruck, Austria, February 18-22, 2002.

Τατσιόπουλος Η., Γκαγιαλής Σ., Παναγιώτου Ν., Πόνης Σ., Χατζηλίας Η., (2001) “Η Συμβολή των Παροχέων Εφαρμογών Λογισμικού ASP (Application Service Providers) στην Υποστήριξη Επιχειρησιακών Διαδικασιών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, 14ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE): «Η Επιχειρησιακή Έρευνα Στην Υπηρεσία της Περιφερειακής Ανάπτυξης», Ξάνθη, 1-3 Νοεμβρίου 2001.

Tatsiopoulos I.P., Gayialis S.P., Hadzilias E.A., (2001) “Design of an IT-Driven System for Vehicle Routing and Scheduling in Oil Downstream Operations”, 17th International Logistics Congress and Exposition (ILC 2001) “Logistics from α to Ω - Strategies and Applications”, Thessaloniki, October 18- 20, 2001.

Γκαγιαλής Σ., Χατζηλίας Η., (2000) “Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Δρομολόγηση Οχημάτων”, 13ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE): «Μεταφορές & Νέες Τεχνολογίες», Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2000.

Working Papers

Γκαγιαλής Σ. (2011) Μοντελοποίηση Επιχειρήσεων: Ανασκόπηση των Σημαντικότερων Αρχιτεκτονικών, Μεθόδων και Εργαλείων, Επιστημονική εργασία υπό εξέλιξη (working paper), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Δεκέμβριος 2011, Αθήνα.

Άρθρα στον Επιχειρηματικό Τύπο

Γκαγιαλής Σ. (2011) «Ποιότητα Υπηρεσιών: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα σε Δύσκολες Περιόδους», Plant Management, Τεύχος 213, Ιανουάριος - Μάρτιος 2011.

Γκαγιαλής Σ. (2010) «Συστήματα Business Intelligence: Εξελίξεις σε Ένα Συνεχώς Μεταβαλλόμενο Επιχειρησιακό Περιβάλλον», Plant Management, Τεύχος 211, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010.

Γκαγιαλής Σ., Παναγιώτου Ν. (2010) «Συντονίζοντας την Παραγωγή με τις Πωλήσεις για Αποδοτική Επιχειρησιακή Λειτουργία», Plant Management, Τεύχος 210, Απρίλιος – Ιούνιος 2010.

Γκαγιαλής Σ., (2010) «Οι Σύγχρονες Τάσεις στον Κύκλο Ζωής των ERP Συστημάτων», Plant Management, Τεύχος 208, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009.

Γκαγιαλής Σ., (2009) «Η Ηλεκτρονική Συντήρηση ως Μέσο Υιοθέτησης Σύγχρονων Πρακτικών Διοίκησης», Plant Management, Τεύχος 207, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2009.

Γκαγιαλής Σ., (2009) «Οι Ρόλοι ως Μέσο Οργάνωσης της Πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα», Plant Management, Τεύχος 206, Απρίλιος – Ιούνιος 2009.

Γκαγιαλής Σ., (2009) «Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριών και Πρότυπα Συμμόρφωσης»  Plant Management, Τεύχος 205, Ιανουάριος – Μάρτιος 2009.

Γκαγιαλής Σ., (2008) «Υποστήριξη Αποφάσεων της Διανομής: Μέθοδοι και Πληροφοριακά Συστήματα», Plant Management, Τεύχος 204, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2008.

Γκαγιαλής Σ., (2008) «Η Διαχείριση της Ζήτησης στα Σύγχρονα Δίκτυα Εφοδιαστικής»  Plant Management, Τεύχος 202, Απρίλιος - Ιούνιος 2008.

Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., Πόνης Σ., Τατσιόπουλος Η., (2008) “Ανασχεδιασμός Συστημάτων Αναπλήρωσης Αποθεμάτων Για Την Υποστήριξη Εξοπλισμού”, Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Τεύχος 406, Φεβρουάριος 2008.

Γκαγιαλής Σ., (2008) «Η Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση Ως Μέσο Αποτελεσματικής Εκπαίδευσης», Plant Management, Τεύχος 201, Ιανουάριος - Μάρτιος 2008.

Γκαγιαλής Σ., (2007) «GIS: Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και οι Χρήσεις τους»  Plant Management, Τεύχος 200, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007.

Γκαγιαλής Σ., (2007) «Η Ελληνική Οικογενειακή Επιχείρηση στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον»  Plant Management, Τεύχος 199, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2007.

Γκαγιαλής Σ., (2007) «Συστήματα Μέτρησης Απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» Plant Management, Τεύχος 198, Απρίλιος - Ιούνιος 2007.

Γκαγιαλής Σ., (2007) «Το Πρόβλημα της Δρομολόγησης Οχημάτων στο Πλαίσιο της Διανομής» Plant Management, Τεύχος 197, Ιανουάριος - Μάρτιος 2007.

Γκαγιαλής Σ., (2006) «Πληροφοριακά Συστήματα Προηγμένου Προγραμματισμού για την Εφοδιαστική Αλυσίδα» Plant Management, Τεύχος 196, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2006.

Γκαγιαλής Σ., (2006) «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ελληνικές Επιχειρήσεις» Plant Management, Τεύχος 195, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2006.

Γκαγιαλής Σ., (2006) «Εφαρμογές Λογισμικού για τη Δρομολόγηση Οχημάτων» Plant Management, Τεύχος 194, Απρίλιος - Ιούνιος 2006.

Παναγιώτου Ν. και Γκαγιαλής Σ. (2006) «Επιλογή Επιχειρησιακού Λογισμικού» Plant Management, Τεύχος 193, Ιανουάριος - Μάρτιος 2006.

Γκαγιαλής Σ., (2005) «Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ελληνική Μεταποίηση» Plant Management, Τεύχος 192, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2005.

Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., Αθανασιάδου Χ., (2002) «Call Centers: Το Πρώτο Βήμα προς το CRM», INFOPLUS, Τεύχος 45, Φεβρουάριος 2002.

Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., Αθανασιάδου Χ., (2002) «Επιπτώσεις του ΕΥΡΩ στις Επιχειρήσεις κατά το Μεταβατικό Στάδιο», INFOPLUS, Τεύχος 44, Ιανουάριος 2002, σελ. 52-55.

Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., Τατσιόπουλος Η., (2001) «Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στην Ηλεκτρονική Κυβέρνηση», INFOPLUS, Τεύχος 43, Δεκέμβριος 2001, σελ.6-8.

Τατσιόπουλος Η., Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., (2001) «Στοιχεία Μελέτης του Συστήματος Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου», INFOPLUS, Τεύχος 41, Οκτώβριος 2001, σελ.88-89.

Ετεροαναφορές και Ακαδημαϊκά Προφίλ σε Ιστοσελίδες

 
Στο αρχείο "Gayialis Citations" υπάρχει ενδεικτικός κατάλογος ετεροαναφορών του Σωτήρη Γκαγιαλή.
 
Οι ετεροαναφορές ανανεώνονται στις ιστοσελίδες:
 
Academic Profiles:
Files
Gayialis Citations   680.4 kB   Preview
Κατάλογος Ετεροαναφορών
Enteprise Modeling   810.6 kB   Preview
Working Paper by Gayialis S.P. (in Greek)
Enteprise Modeling   810.6 kB   Preview
Working Paper by Gayialis S.P. (in Greek)
Links
Ενέργειες Εγγράφων