Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Σπουδές

 • Διδακτορική Διατριβή με θέμα "Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων Προγραμματισμού Παραγωγής σε Συνεργασία με Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης Πόρων (ERP)", Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.
 • Master of Business Administration, UNIVERSITY OF WALES - COLLEGE OF CARDIFF.
 • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Κατεύθυνση Μηχανικού Παραγωγής, Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσεως Δεδομένων για τη Διαχείριση Αποθεμάτων και Συντήρηση Μηχανημάτων

Επαγγελματική Εμπειρία

Επαγγελματική εμπειρία σε εταιρεία συμβούλων και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και έργα παροχής υπηρεσιών του Εργαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής (ΕΟΠ). Ενασχόλιση με έργα που αφορούν:

 • παραμετροποίηση και εγκατάσταση των ERP πληροφοριακών συστημάτων MS Navision και SAP στον τομέα της διαχείρισης παραγωγής (APIVITA, MONOTEZ) καθώς και της εμπορικής διαχείρισης που αφορά αποθέματα, αγορές και παραγγελιοληψία (Εκδοτικός Οίκος Εστία),
 • υποστήριξη λειτουργίας εξειδικευμένου λογισμικού που υποστηρίζει τον προγραμματισμό και έλεγχο παραγωγής (MRP) στην κλειθροποϊία DOMUS ΑΕΒΕ και βασίζεται στη φιλοσοφία του MRP II,
 • σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος λεπτομερειακού χρονικού προγραμματισμού (detailed scheduling) αρχικά σε εταιρεία εμφιάλωσης (SPRAY PACK) και στη συνέχεια ολοκλήρωσή του με προσθήκη νέων λειτουργιών και διασύνδεσή του με τα πληροφοριακά συστήματα της κλειθροποϊίας DOMUS ΑΕΒΕ (εφαρμογή Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής - σύστημα ERP)
 • σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο (Βιβλιοπωλείο της Εστίας), καθώς και ανάπτυξη ιστοτόπων με βασικό γνώρισμα τη διαχείριση περιεχομένου (AthensMBA, Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής)
 • την αποτίμηση των επιπτώσεων των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (πρόγραμμα OGGI) στη σφαίρα της κοινωνίας και του πολιτισμού
 • την ψηφιοποίηση δεδομένων του αρχείου απαλλοτριώσεων και ενσωμάτωσή τους στο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS) του Δήμου Αθηναίων
 • τη μελέτη αναδιοργάνωσης του συστήματος εφοδιασμού υλικών του Πολεμικού Ναυτικού
 • καθώς και συμμετοχή στη διοίκηση έργου (project management) σε σημαντικό αριθμό έργων πληροφορικής και αναδιοργάνωσης διαδικασιών.

 

Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα του προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής που σχετίζονται με το σχεδιασμό και ανάλυση εξειδικευμένων εφαρμογών καθώς και στην ολοκληρωμένη διασύνδεση αυτών με πληροφοριακά συστήματα ERP. Χαρακτηριστικά αναφέρονται σαν τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος οι παρακάτω: η ενοποίηση πινάκων υλικών με φασεολόγια, η φιλοσοφία των τραίνων παραγωγής στη λειτουργία του προγραμματισμού απαιτήσεων υλικών (MRP), η ενσωμάτωση της μεθολογίας OPT για τον προγραμματισμό δυναμικότητας (CRP) καθώς και η εναρμόνιση των δεδομένων ανάμεσα σε λειτουργικά προγραμματισμού παραγωγής (ΠΕΠ) και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα (ERP).

Ενέργειες Εγγράφων