Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Νικόλαος Μαρμαράς

Σπουδές
 

 • 1974 - 1979: Δίπλωμα Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (κύκλος σπουδών Μηχανικού Παραγωγής), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -.
 • 1980 - ­1981: Δίπλωμα Προκεχωρημένων Σπουδών (D.E.A.) στην περιοχή της Εργονομίας, Πανεπιστήμιο Paris XIII, Γαλλία -.
 • 1981 - 1984: Δίπλωμα Διδάκτορος Μηχανικού (Doctorat d' Ingénieur) στην περιοχή της Εργονομίας, Conservatoire National des Arts et Mêtiers, Γαλλία - 1984.

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 1982 - 1984: Assistant Associé στο Πανεπιστήμιο Paris XIII της Γαλλίας.
 • 1985 - 1987: Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
 • 1987 - 1990: Διδάσκων (άρθρο 5 του Π.Δ. 407/1980) στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • 1991 - 1996: εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ αρχικά στη βαθμίδα του Λέκτορα (1991-1993) και στη συνέχεια του Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • 1996 ως σήμερα: εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ, αρχικά στην βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή (1996-2002), στη συνέχεια του Αναπληρωτού Καθηγητή (2002 - 2009), και τέλος του Καθηγητή (2009 ως σήμερα) στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Επαγγελματική Εμπειρία

Ο Ν. Μαρμαράς είναι διευθυντής του Σπουδαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής και υπεύθυνος της Μονάδας Εργονομίας του Εργαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής και αναπληρωτής Πρόεδρος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ για τη διετία 2009-2011. Διετέλεσε  Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ (Σεπ. 2003 ως Σεπ. 2007). Επίσης διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 1993 ως 2002, ως ειδικός επιστήμονας σε θέματα Ασφάλειας της Εργασίας. Είναι μέλος του Συμβουλίου της International Ergonomics Association (IEA) ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Εργονομίας, στην οποία διετέλεσε Πρόεδρος επί σειράν ετών.

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial board) των περιοδικών (i) International Journal of Human-Computer Interaction, (ii) Theoretical Issues in Ergonomics Science και (iii) International Journal of Industrial Ergonomics καθώς και των εγχειριδίων (i) Handbook of Industrial Engineering, (Ed.) G. Salvendy, (New York: John Wiley & Sons) και (ii) International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, (Ed.) W. Karwowski, (London: Taylor&Francis, Ltd. Επίσης έχει διατελέσει μέλος της επιστημονικής επιτροπής των πολλών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στην περιοχή της Εργονομίας

Είναι πιστοποιημένος Ευρωπαίος Εργονόμος (EurErg), και έχει εκπονήσει σειρά εργονομικών παρεμβάσεων, μελετών ευχρηστίας πληροφορικών συστημάτων και μελετών ασφάλειας & υγιεινής της εργασίας, σε Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Νοητική Εργονομία, Μηχανική Ευχρηστίας, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Χρηστοκεντρικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Ασφάλεια της Εργασίας. 

Επιλογή Δημοσιεύσεων

 1. Marmaras, N. & Pavard, B. (2000). Problem-driven approach for the design of information technology systems supporting complex cognitive tasks. Cognition, Technology & Work, 1(4), pp.222-236.
 2. Kontogiannis, T., Leopoulos, V. & Marmaras, N. (2000). A Comparison of Accident Analysis Techniques for Safety-Critical Man-Machine Systems. International Journal of Industrial Ergonomics, 25(4) pp. 315-453.
 3. Marmaras, N. & Kontogiannis, T. (2001). Cognitive Tasks. In Handbook of Industrial Engineering, 3rd edition, G. Salvendy (Ed.). New York: John Wileys & Son, p.p. 1013-1040.
 4. Kontogiannis, T., Kossiavelou, Z. & Marmaras, N. (2002). Self-reports of aberrant behaviour on roads: errors and violations in a sample of Greek drivers. Accidents Analysis & Prevention, 34, pp. 381-399.
 5. Marmaras, N. & Papadopoulos, St. (2002). A study of computerized offices in Greece: Are ergonomic design requirements met? International Journal of Human-Computer Interaction 16(2), pp. 261-281.
 6. Zarboutis, N. & Marmaras, N. (2004). Searching Efficient Plans for Emergency Rescue through Simulation: The Case of a Metro Fire. Cognition, Technology & Work (6), pp. 117-126.
 7. Marmaras, N. & Nathanael, D. (2005). Workplace Design. In Handbook of Human Factors & Ergonomics, 3rd edition, G. Salvendy (ed.). New York: John Wiley & Sons, p.p. 575-589.
 8. Marmaras, N. & Nathanael, D. (2005). Cognitive engineering practice: melting theory into reality. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 6(2), pp. 106-127.
 9. Margaritis, S. & Marmaras, N. (2007). Supporting the ergonomic design of office layout. Applied Ergonomics, 38, pp. 781–790.
 10. Zarboutis, N. & Marmaras, N. (2007). Design of Formative Evacuation Plans using Agent-Based Simulation. Safety Science, 45(9), pp. 920-940.
 11. Nathanael, D. & Marmaras, N. (2008). On the development of work practices: a constructivist model. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 9 (5), pp. 359–382.
 12. Marmaras, N., Nathanael, D. & Zarboutis, N. (2008). The transition from CRT to LCD monitors: effects on monitor placement and possible consequences in viewing distance and body postures. International Journal of Industrial Ergonomics, 38(7-8), pp. 584-592.
 13. Nathanael, D. & Marmaras, N. (2008). Work practices and prescription: a key issue for organizational resilience. In Remaining Sensitive to the Possibility of Failure, E. Hollnagel. Ch. Nemeth & S. Dekker (eds). Hamshire: Ashgate, p.p.
 14. Drivalou, S. & Marmaras, N. (2009). Supporting skill-, rule-, and knowledge-based behaviour through an ecological interface. International Journal of Industrial Ergonomics. 39, pp. 947–965.


 

Ενέργειες Εγγράφων