Αρχική Σελίδα Προσωπικό Μέλη ΔΕΠ Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος

Σπουδές

 • 2003: Διδάκτωρ Μηχανικός, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στον τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Αντικείμενο Διατριβής: «Διαχείριση κινδύνου σε σύνθετα τεχνολογικά έργα κατά τη διαδικασία των προσφορών».
 • 1999 : Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με ειδίκευση στη Βιομηχανική Διοίκηση & Επιχειρησιακή Έρευνα.

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 2017-...: ΕΜΠ , Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκηση Έργων & Διαχείριση Κινδύνων.
 • 2016-2017: ΕΜΠ , Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Έργων.
 • 2013-2015: University of South Australia, School of Natural & Built Environments, Επίκουρος Καθηγητής (Senior Lecturer) με γνωστικό αντικείμενο Project Management (Διοίκηση Έργων).
 • 2011-2013: ΕΜΠ  , Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Έργων.
 • 2011-2013:  Ελληνικό  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο.  Συνεργαζόμενο  Εκπαιδευτικό  Προσωπικό (ΣΕΠ) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔXT-61 (Διαχείριση Tεχνικών Έργων).
 • 2007 - 2010: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Έργων και Ανάλυσης Κινδύνων.
 • 2005 - 2007: ΕΜΠ , Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Διδάσκων (ΠΔ 407 στη βαθμίδα του Λέκτορα) στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Έργων.
 • 2004 - 2007: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Διδάσκων (ΠΔ 407 στη βαθμίδα του Λέκτορα) στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Έργων και Ανάλυσης Κινδύνων.

Επαγγελματική Εμπειρία

2007-... : Έργα ΕΜΠ

2000 - 2007: Σύμβουλος επιχειρήσεων στο πεδίο του Μηχανικού Παραγωγής (ειδίκευση σε: Διοίκηση Έργων, Διαχείριση Κινδύνων, Επιχειρηματικά Σχέδια, Η-εμπόριο)

Ακαδημαϊκά / Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Διοίκηση έργων
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Ανάλυση κινδύνων οδικών σηράγγων 

Επιλογή Δημοσιεύσεων

Βιβλία

1.   Κηρυττόπουλος, Κ. 2006, Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κινδύνων Έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

2.   Kirytopoulos, Κ., Voulgaridou, D. and Leopoulos, V. 2010, ‘Upgrading effectiveness in VEs: Decision framework based on the Benefits, Opportunities, Costs and Risks (BOCR) model, in Ponis, S. (ed), Managing Risk in Virtual Enterprise Networks: Implementing Supply Chain Principles, IGI Global, 263-289.

3.   Λεώπουλος, Β., Κηρυττόπουλος, Κ., Βουλγαρίδου, Δ. και Διαμάντας, Β., 2007, ‘Η διαδικασία δικτυακής ανάλυσης για την επιλογή της βέλτιστης προσφοράς στην κατασκευαστική βιομηχανία’, κεφάλαιο στο «Ματσατσίνης, Ν. και Ζοπουνίδης, Κ. 2007, Συστήματα Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα σελ.  23-40».

 Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κατόπιν κρίσεως

1.   Kazaras, K., Kontogiannis, T. and Kirytopoulos, K. 2014, ‘Proactive assessment of breaches of safety constraints and causal organizational breakdowns in complex systems: A joint STAMP-VSM framework for safety assessment’, Safety Science, Elsevier, 62 (February 2014), 233-247.

2.   Kazaras, K. and Kirytopoulos, K. 2013, ‘Challenges for current Quantitative Risk Assessment (QRA) models to describe explicitly the road tunnel safety level’, Journal of Risk Research (JRR), Taylor & Francis, published on line.

3.   Diamantas, V., Kirytopoulos, K. and Leopoulos, V. 2011, ‘Earned Value Management under Risk’, International Journal οf Project Organisation and Management, Inderscience Publishers, 3(3/4), 335-351.

4.   Kirytopoulos, K., Voulgaridou, D., Platis, A. and Leopoulos, V. 2011, ‘An effective Markov based approach for calculating the Limit Matrix in the Analytic Network Process’, European Journal of Operational Research (EJOR), Elsevier, 214(1), pp. 85-90.

5.   Fitsilis, P, Kirytopoulos, K. and Leopoulos, V. 2011, ‘Assuring the managerial capability of public organizations implementing projects: The Greek case’, International Journal of Managing Projects in Business, Emerald, 4(2), 329-344.

6.   Gerogiannis, V., Fitsilis, P., Voulgaridou, D., Kirytopoulos, K. and Sachini, E. 2010, ‘A case study for project and portfolio management information system selection: a Group AHP-Scoring Model approach’, International Journal οf Project Organisation and Management, Inderscience Publishers, 2(4), 361-381.

7.   Tziralis, G., Kirytopoulos, K., Rentizelas, A. and Tatsiopoulos, I. 2009, ‘Holistic Investment Assessment: Optimization, Risk Appraisal and Decision Making’, Managerial and Decision Economics, Wiley, 30(6), 393-403.

8.   Kirytopoulos, K., Voulgaridou, D., Panopoulos, D. and Leopoulos, V. 2009, ‘Project termination analysis in SMEs: Making the right call’, Journal of Management & Decision Making, Inderscience Publishers, 10(1/2), 69-90.

9.   Kirytopoulos, K., Leopoulos, V. and Diamantas, V. 2008, ‘PERT vs. Monte Carlo Simulation along with the suitable distribution effect’, International Journal οf Project Organisation and Management, Inderscience Publishers, 1(1), 24-46.

10. Leopoulos, V. and Kirytopoulos, K. 2004, ‘Risk Management: A competitive advantage in the purchasing function’, Production Planning & Control, Taylor and Francis, 15(7), 678-687.

 

Σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων κατόπιν κρίσεως

1.   Chatzoglou, K, Rokou, E & Kirytopoulos, K 2015, 'Progress@NTUA: Training Engineers in Project Scheduling', in S Ahmed et al (eds),  The Proceedings of the 8th International Conference on Construction in the 21st Century, Thessaloniki, Greece, May 27-30, CITC-8, pp. 486-492.

2.   Rassias, N. and Kirytopoulos, K. 2014, ‘Evaluating risk factors in the operation of virtual teams in ICT projects’, in Ahmed, P., Jiao, R., Teh, PL. and Xie, M. (eds), Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Selangor, Malaysia, 9 Dec – 12 Dec 2014, IEEE, CD-ROM Proceedings.

3.   Rokou, E., Kirytopoulos, K. and Drivaliaris, D. 2014, ‘Towards integrating extensions of resource constrained project scheduling problem’, Proceedings of the 14th International Conference on Project Management and Scheduling, TUM School of Management, March 30th – April 2nd, Munich, pp. 197-201.

4.   Dermitzakis, M., Rokou, E. and Kirytopoulos, K. 2014, ‘Multi-project Multi-mode resource constrained project scheduling with ant colony optimization’, Proceedings of the 2nd International Symposium and 24th National Conference on Operational Research, Hellenic Operations research Society (HELORS), 26-28 of September 2013, Athens, pp. 393-399.

5.   Rokou, E., Voulgaridou, D. and Kirytopoulos, K. 2011, ‘R&D project selection using WEB ANP SOLVER’, Proceedings of the International Symposium on the Analytical Hierarchy Process, Sorrento 15-18 June, CD-ROM Proceedings.

6.   Kirytopoulos, K., Rentizelas, A., Kazaras, K. and Tatsiopoulos, I. 2010, ‘Quantitative operational risk analysis for dangerous goods transportation through cut and cover road tunnels’,  Proceedings of ESREL 2010 Conference, Taylor & Francis, Rhodes 5-9 September, 167-172.

7.   Kirytopoulos, K., Voulgaridou, D. and Leopoulos, V. 2010, ‘Too many cooks spoil the broth, or may be not?’, Proceedings of the 2010 PMI Global Congress EMEA, Project Management Institute, Milan, Italy, CD-ROM proceedings.

8.   Kirytopoulos, K. 2008, ‘No bee no honey, no risk no money!’, Proceedings of the 22nd IPMA World Congress, International Project Management Association, Rome 9-11 November, 355-360.

9.   Kirytopoulos, K., Diamantas, V. and Leopoulos, V. 2007, ‘Incorporating risks in schedule development. You have the tools, can you get the info?’, proceedings of the 2007 PMI Global Congress EMEA, Project Management Institute, Budapest, Hungary, CD-Rom proceedings.

 

10. Κηρυττόπουλος, Κ. 2007, ‘Ορολογία διαχείρισης κινδύνων έργων’, Πρακτικά 6ου συνεδρίου Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), Αθήνα 1-3 Νοεμβρίου, 301-309.

Links
Ενέργειες Εγγράφων