Αρχική Σελίδα Προσωπικό Μέλη ΔΕΠ Ηλίας Τατσιόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Ηλίας Τατσιόπουλος

Σπουδές
 

 • 1980-1983 Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (PhD) στο University of Lancaster, School of Management, Dept. of Operational Research στην περιοχή των εφαρμογών Η/Υ στον Προγραμματισμό και Ελεγχο Παραγωγής.
   
 • 1981 Εξάμηνος ερευνητική απασχόληση στο Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Οργάνωση Παραγωγής και τη Μελέτη Εργασίας (FIR/AWI Forschungsinstitut fuer Rationalisierung/ Arbeitswissenschaftichesinstitut) του Πολυτεχνείου Aachen Δυτ. Γερμανίας.
   
 • 1973-1978 Ανωτάτη εκπαίδευση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Κύκλος σπουδών Μηχανικού Παραγωγής.

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 1979-1980: Επιστημονικός Συνεργάτης στην Εδρα Βιομηχανικής Οργανώσεως του ΕΜΠ (Kαθ.Ι.Παππάς). 
 • 1985-1986: Ειδικός Επιστήμων Οργάνωσης Παραγωγής στην ΑΣΟΕΕ, υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων "Ειδικά Θέματα Διοίκησης Παραγωγής", "Μηχανογράφηση" και "Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων". 
 • 1987-1992: Λέκτορας Οργάνωσης Παραγωγής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Ερευνας, με εκλογή παμψηφεί. Υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων "Προγραμματισμός & Ελεγχος Παραγωγής ΙΙ" και "Μελέτη Εργασίας και Στοιχεία Εργονομίας".  
 • 1992 - 1998: Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ με εκλογή παμψηφεί. Επιπλέον των παραπάνω, υπεύθυνος για τη διδασκαλία του μαθήματος "Πληροφοριακά Συστήματα Διοικήσεως στην Παραγωγή". 
 • 1998 – 2003: Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ με εκλογή παμψηφεί. Επιπλέον των παραπάνω, υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Μάνατζμεντ Παραγωγής» στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων AthensMBA και του μαθήματος «Επιχειρησιακή Ερευνα» στους Μεταλλειολόγους Μηχανικούς ΕΜΠ.  
 • 2003 – σήμερα: Καθηγητής ΕΜΠ, με γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση Παραγωγής/Εφοδιασμού και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοικήσεως.

Επαγγελματική Εμπειρία

Ο Καθηγητής Ηλίας Τατσιόπουλος είναι Δ/ντής του Εργαστηρίου Οργανώσεως Παραγωγής και του Σπουδαστηρίου Επιχειρησιακής Έρευνας του ΕΜΠ. Από το 2005 διευθύνει το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» Athens MBA. Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού “Production Planning and Control”. Επίσης, είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής (ΙΔΙΠ-ΠΥ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ. Έχει διατελέσει μέλος του σώματος εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα συστημάτων παραγωγής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, μέλος επιτροπής της Βουλής για τη προμήθεια υλικών υψηλής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας και μέλος της Συγκλήτου ΕΜΠ (1995/96). Ως υπεύθυνος του Εργαστηρίου Οργανώσεως Παραγωγής / Σπουδαστηρίου Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ έχει επιβλέψει πολυάριθμα έργα σε θέματα διοικήσεως παραγωγής, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφοριακών συστημάτων και logistics, όπως η μελέτη επιπτώσεων των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 (OGGI), η επίβλεψη της εγκατάστασης του SAP R/3 στον όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και στη βιομηχανία SHELMAN, το σύστημα δρομολόγησης οχημάτων της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ, η αναδιοργάνωση του εφοδιαστικού συστήματος στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, η μελέτη αποθηκών της ΗΛΠΑΠ ΑΕ και τη σύνταξη προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΘΕΛ ΑΕ.

 

Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη Βιομηχανική Διοίκηση, τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), την Υποστήριξη Αποφάσεων, την Εφοδιαστική (Logistics) συμπεριλαμβανομένου του Ενεργειακού Εφοδιασμού, τις Προμήθειες, το σχεδιασμό και διοίκηση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Management), και τη συγκριτική αξιολόγηση με συστήματα δεικτών (Benchmarking). 

 

Επιλογή Δημοσιεύσεων

 

 1. Pappas, I.A and Tatsiopoulos, I.P., (Eds.), Advances in Production Management Systems, IFIP - North Holland, 1993.
 2. I.P.Tatsiopoulos and V.Leopoulos, A Sporadic Customer Order Processing Model and Case Study for the Consumer Goods Industry, in Bititci U. and Carrie A. (Eds), Strategic Management of the Manufacturing Value Chain, Kluwer Publishers, pp 569-576, 1998.
 3. Doumeingts, G., Panayiotou, N., Rinn, A., Tatsiopoulos, I., Villenave, C., Zuelch, G., A Methodology for Reengineering and Information Technology Implementation, Shaker Verlag, 1999.
 4. Tatsiopoulos, I.P. and B.G. Kingsman, Lead time management, European Journal of Operational Reasearch, December, 1983.ns, K., Krause, O. and B. Schallock, Global Production Management, Kluwer Publishers, pp 498-504, 1999.
 5. Tatsiopoulos, I.P. and N. Mekras, An Expert System for the Selection of Production Planning and Control Software, Production Planning and Control Journal, 1999, Vol. 10, No. 5, 414-425.
 6. Tatsiopoulos I.P., N.A. Panayiotou & S.T. Ponis, "Business Process Assessment Using Discrete Simulation", in: Mertins, K., Krause, O. and B. Schallock, Global Production Management, Kluwer Publishers, pp 498-504, 1999.
 7. Tatsiopoulos I. P., Panayiotou N. A., “The Integration of Activity Based Costing and Enterprise Modeling for Reengineering Purposes”, International Journal of Production Economics, (66) 1, 2000, pp. 33-44.
 8. Tatsiopoulos, I.P., Panayiotou, N. and Ponis, S., E-Business in the Greek Apparel Industry, Operational Research International Journal, 2002.
 9. Tolis A., Tatsiopoulos I, “Economic aspects of the cotton-stalk biomass logistics and comparison of supply chain methods”, Biomass and Bioenergy Journal, 2002
 10. Tatsiopoulos, I. P., Panayiotou N. A, Ponis S.T., “A Modelling and Evaluation Methodology for E-Commerce enabled BPR”, Computers in Industry 49, 2002, pp. 107-121.
 11. Gayialis S.P., Tatsiopoulos I.P., “Design of an IT-driven Decision Support System for Vehicle Routing & Scheduling”, European Journal of Operational Research, Special Issue “New Technology in Transportation Systems”, Elsevier, Volume 152, Issue 2, 2004, p.p. 382–398.
 12. Panayiotou N., Gayialis S., Tatsiopoulos I.P., “An E-Procurement System for Governmental Purchasing”, International Journal of Production Economics, Elsevier, Volume 90, Issue 1, 2004, p.p. 79-102.
 13. Tziralis G., Tolis A., Tatsiopoulos I., Aravossis K., “Sustainability and the Olympics: The case of Athens 2004”, Special Issue "Environmental Economics" of the International Journal of Sustainable Development and Planning, 2007.

   

 

Ενέργειες Εγγράφων