Αρχική Σελίδα Προσωπικό Μέλη ΔΕΠ Βρασίδας Λεώπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Βρασίδας Λεώπουλος

 

Πρόσβαση στην προσωπική ιστοσελίδα του Βρασίδα Λεώπουλου

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βρασίδας Λεώπουλος είναι Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και διδάκτωρ του πανεπιστημίου PARIS IX Dauphine. Ειδικεύεται σε θέματα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Προγραμματισμού και Διοίκησης Έργων, Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων Παραγωγής και Βιομηχανικής Πληροφορικής. Πριν εκλεγεί Λέκτορας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1996) εδίδαξε στο Πολυτεχνείο Κρήτης (1989 - 1995), ως διδάσκων ΠΔ 407.

Σπουδές

 • 1980: Δίπλωμα Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (κατεύθυνση Μηχανικού Παραγωγής) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 1981: Βεβαίωση προχωρημένων σπουδών (ΑΕΑ): Στατιστικά μοντέλα της επιχειρησιακής Έρευνας. UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE PARIS VI Γαλλία
 • 1983: Δίπλωμα προχωρημένων σπουδών (DEA): Μαθηματικά της απόφασης (Μαθηματικά Εφαρμοσμένα στις Κοινωνικές Επιστήμες), ΕCOLE DES MINES - ENSAE (ECOLE NATIONALE DE LA STATSTIQUE ET DE L’ADMINISTRATION ECONOMIQUE) - UNIVERSITE PARIS IX(DAUPHINE), Γαλλία
 • 1985: Διδακτορική διατριβή "LORIC UNIVERSITE PARIS IX (DAUPHINE) Un similateur pour les réseaux de Pétri interpretes et colores écrit en LISP". Εκπονήθηκε στο ερευνητικό ινστιτούτο INRIA (INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE – Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Αυτοματισμών Γαλλίας) Γαλλία

Σταδιοδρομία

Επαγγελματική

 • 1983-1985: Ομάδα Οργάνωσης Παραγωγής (GESTION DE LA PRODUCTION) του INRIA Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Αυτοματισμών Γαλλίας (INRIA). Γαλλία
 • 1988-1989: Τεχνικός προϊστάμενος του έργου «Ανάπτυξη συστήματος προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής», Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ινστιτούτο Πληροφορικής), Ηράκλειο Κρήτης Ομάδα Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων. Τεχνικός προϊστάμενος του Εργου.
 • 1989-1990: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΜΟΠ Τεχνικής Βοήθειας)
 • 1990-1993: Manager of Software Engineering CCC GREECE ltd
 • 1993-1995: Διευθύνων Σύμβουλος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ

Ακαδημαϊκή

 • 1989-1995: Διδάσκων (ΠΔ 407) Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 1996-2000: Λέκτορας ΕΜΠ
 • 2000-2008: Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
 • 2008-Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον Σχεδιασμό και την Προσομοίωση Συστημάτων Παραγωγής, στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και στις μεθόδους Προγραμματισμού Έργων.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες

1.      ΠΡΟΔΙΚΟΣ: Προηγμένο σύστημα ολικής παραγωγικής συντήρησης με βάση τη Διαχείριση Κινδύνων (Risk Based Maintenance) 12/12/2006-31/12/2009, ΓΓΕΤ ΠΑΒΕΤ 2005.  Συνεργαζόμενοι φορείς: Ε.Μ. Πολυτεχνείο και ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ

2. Σύστημα διορθωτικών ενεργειών με στατιστική επεξεργασία σε δοτά μετρήσεων από μη καταστροφικούς ελέγχους ποιότητας. Έργο του προγράμματος Συγχρηματοδοτήσεων. Συνεργαζόμενοι φορείς: Ε.Μ. Πολυτεχνείο και ΑΛΟΥΜΑΝΑΒΕΕ

3. Ανάπτυξη μοντέλου προγραμματισμού - συντονισμού και διασφάλισης ποιότητας διευρυμένων δικτυακών επιχειρήσεων. Έργο προγράμματος ΕΠΕΤ. Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΜΠ – Π.Δ.Παπουτσάνης ΑΕΒΕ

4. Οιονεί Επιχείρηση (Virtual Enterprise) στο Χώρο του Πολιτισμού: Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Υποστήριξη από Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα στον Εκδοτικό Οίκο “ΕΣΤΙΑ”. Έργο προγράμματος ΠΑΒΕ. Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΜΠ - ΕΣΤΙΑ AE

5. Επιλογή Βιομηχανικού Λογισμικού . Έργο προγράμματος Τεχνομεσιτείας. Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΜΠ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ

Διακρίσεις

1. Έπαινος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (1974)

2. Υποτροφία (CIES - CENTRE INTERNATIONAL DES ETUDIANTS ET STAGIAIRES) για Μεταπτυχιακές Σπουδές (1982-1985)

Μέλος επιστημονικών εταιρειών ή επιτροπών

1. Μέλος της ΕΕΔΕ Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων - ΙΔΙΠ Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής

2. Μέλος του ΤΕΕ

3. Μέλος του Project Management Institute (PMI)

Tρέχοντα διοικητικά καθήκοντα

Διευθύνει από τον Σεπτέμβριο του 2009 τον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας (ΒΔ&ΕΕ) της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Διευθύνει το Μετροτεχνικό Εργαστήριο Τομέα ΒΔ&ΕΕ ΕΜΠ το οποίο έχει διαπιστευθεί κατά το πρότυπο ISO 17025. Είναι μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων" και Αναπληρωματικό μέλος της Συγκλητικής Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ

Μαθήματα που διδάσκει

Σε προπτυχιακό επίπεδο:

Διοίκηση Ποιότητας (Εφηρμοσμένη Βιομηχανική Στατιστική),  Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής Ι και Προγραμματισμός και Διοίκηση Έργων

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

Management Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management-TQM) και Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών ( Business Process Reengineering–BPR), Διοίκηση Έργων, Κανονισμοί – Προδιαγραφές Διασφάλισης Ποιότητας

Δημοσιεύσεις

1.      Vrassidas LEOPOULOS, Konstantinos KIRYTOPOULOS, Risk Management: A competitive advantage in the purchasing function, Production Planning and Control, 15 (7): 678-687 OCT 2004

2.      Leopoulos V., Kirytopoulos K., Voulgaridou D., The benefits of e-commerce: A case study of the Greek para-pharmaceutical industry, World Scientific and Engineering Society Press, Transactions on Systems, Issue 5, Volume 3, July 2004, p.2288-2293

3.      Z.S. Nivolianitou, V.N.Leopoulos, M.Konstantinidou, Comparison of techniques for accident scenario analysis in hazardous systems, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 17(2004) 476-475.

4.      Vrassidas Leopoulos, Editorial – Special Issue on Production and Operations under SME’s perspective, Production Planning & Control, Taylor and Francis, vol. 17, no. 3.

5.      Vrassidas LEOPOULOS, Konstantinos KIRYTOPOULOS, Charalambos MALANDRAKIS, Risk Management for SMEs: Tools to use and how, Production Planning & Control, Taylor and Francis, vol. 17, no. 3, pp. 322-332.

6.      Diamantas, V., Kirytopoulos, K. and Leopoulos, V., 2006, ‘Project’s duration prediction: traditional tools or simulation?’, World Review of Science, Technology and Sustainable Development.

7.      Leopoulos, V., Kirytopoulos, K. and Voulgaridou, D. 2007, ‘Suppliers’ offers Selection: an Analytic Network Process Approach’ Benchmarking: An International Journal (BIJ)

Links
Ενέργειες Εγγράφων