Αρχική Σελίδα Προσωπικό

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Στο προσωπικό του Τομέα συγκαταλέγονται 9 Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εκ των οποίων:

  • 3 Μέλη στη βαθμίδα του Καθηγητή
  • Κανένα μέλος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
  • 5 Μέλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
  • 1 Μέλος στη βαθμίδα του Λέκτορα 

Επίσης, στον Τομέα και τα Εργαστήριά του εργάζονται 14 στελέχη ως μόνιμο διδακτικό και τεχνικό προσωπικό με τις ιδιότητες του Επιστημονικού Συνεργάτη, του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και Γραμματείας.

Τέλος, ο Τομέας υποστηρίζει ένα σύνολο Μεταπτυχιακών Φοιτητών / Υποψήφιων Διδακτόρων.

Ενέργειες Εγγράφων