Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Βασικό προσανατολισμό των στελεχών του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας αποτελεί η προαγωγή της έρευνας στα πεδιά  του γνωστικού αντικειμένου. Οι ερευνητικές μονάδες των Εργαστηρίων συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτομικών λύσεων μέσω της υλοποίησης Ερευνητικών Προγραμμάτων και της εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών.

Παράλληλα η εξειδίκευση του προσωπικού έχει ανάγει τον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας σε πολύτιμο συνεργάτη Φορέων του Δημοσίου, ΔΕΚΟ, Βιομηχανικούς και άλλους ιδιωτικούς Οργανισμούς.

Από τις επιλογές της παρούσας σελίδας έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε ενδεικτικά για ερευνητικά έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται από ομάδες του Τομέα, ενώ για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις επιμέρους σελίδες των Εργαστηρίων. 

Ενέργειες Εγγράφων