Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου και το ειδικό λογισμικό που διαθέτει, χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων και την εξάσκηση των φοιτητών. Επιπρόσθετα, ο εξοπλισμός και ο χώρος του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών των τελειοφοίτων σπουδαστών, καθώς και για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών σπουδαστών που εκπονούν διδακτορική διατριβή στα αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστηρίου. Το προσωπικό του εργαστηρίου συμμετέχει στην πραγματοποίηση έξι μαθημάτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, κυρίως μέσω της παρουσίασης μελετών περίπτωσης αλλά και μέσω της εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων.

Τα μαθήματα που υποστηρίζονται άμεσα από τις Μονάδες Βιομηχανικού Λογισμικού και Εφοδιαστικής & Μεταφορών είναι: "Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκησης Επιχειρήσεων" του 5ου Εξαμήνου, "Παίγνιο Επιχειρήσεων" του 7ου εξαμήνου, "Εφοδιαστική (Μεταφορές – Διανομές)" του 7ου εξαμήνου, "Πληροφοριακά Συστήματα Διοικήσεως στην Παραγωγή" του 8ου εξαμήνου και «"Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής ΙΙ" του 9ου εξαμήνου. Η Μονάδα Ενεργειακού Εφοδιασμού υποστηρίζει πλήρως το μάθημα "Διαχείριση Ενέργειας" του 9ου εξαμήνου του Κύκλου Σπουδών του Μηχανικού Παραγωγής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών.

Πιο συγκεκριμένα, η υποστήριξη του εργαστηρίου στα μαθήματα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. περιλαμβάνει:

 

 • Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι [5ο Εξάμηνο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών]
  Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται άπό το προσωπικό του εργαστηρίου ασκήσεις προγραμματισμού απαιτήσεων υλικών (MRP: materials requirements planning) και επίδειξη πραγματικού λογισμικού MRP. Επίσης το μάθημα υποστηρίζεται από εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση μετρητικών οργάνων στην παραγωγή.
 • Παίγνιο Επιχειρήσεων [7ο Εξάμηνο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Κύκλος Σπουδών Μηχανικού Παραγωγής]
  Το μάθημα αποτελεί πειραματική/βιοματική άσκηση στο σύνολο των λειτουργιών της διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς οι συμμετέχοντες διοικούν μία υποθετική επιχείριση, προσομοιωμένη στον Η/Υ. Το προσωπικό και του εργαστηρίου πραγματοποιεί το μάθημα με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.
 • Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης [8ο Εξάμηνο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Κύκλος Σπουδών Μηχανικού Παραγωγής]
  Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται παρουσίαση αρκετών μελετών περίπτωσης που έχουν προκύψει από την πρακτική εμπειρία του εργαστηρίου. Οι μελέτες αυτές συζητούνται με τους φοιτητές και στη συνέχεια εκτελούνται ασκήσεις εξάσκησης. Επίσης στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις μοντελοποίησης επιχειρήσεων με τη χρήση του λογισμικού IDS Scheer ARIS Platoform. Στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα δίνεται η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης σε ολοκληρωμένες εφαρμογές ERP, όπως είναι Microsoft Navision 4.0 και η εκπαιδευτική έκδοση του SAP R/3: IDES. 
 • Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής ΙΙ [9ο Εξάμηνο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Κύκλος Σπουδών Μηχανικού Παραγωγής]
  Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται πλήρης σειρά εργαστηριακών ασκήσεων για την εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων για τον προγραμματισμό και έλεγχο παραγωγής (MRP, MPS, Βασικά δεδομένα παραγωγής). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το ERP σύστημα Microsoft Navision 4.0
 • Εφοδιαστική (Μεταφορές – Διανομές) [7ο Εξάμηνο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Κύκλος Σπουδών Μηχανικού Παραγωγής]
  Το προσωπικό του εργαστηρίου υποστηρίζει πλήρως τη διδασκαλία του μαθήματος.
 • Διαχείριση Ενέργειας [7ο Εξάμηνο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Κύκλος Σπουδών Μηχανικού Παραγωγής]
  Το προσωπικό του εργαστηρίου υποστηρίζει πλήρως τη διδασκαλία του μαθήματος στην εκτέλεση του διδακτικού έργου και των ασκήσεων.

   

 

Ενέργειες Εγγράφων