Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής Ερευνητικά Έργα και Παροχή Υπηρεσιών

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής παρουσιάζει μία έντονη δραστηριοποίηση σε έργα παροχής υπηρεσιών προς βιομηχανικούς χρήστες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Το προσωπικό του εργαστηρίου πραγματοποιεί μία συνεχή και έντονη προσπάθεια προς την κατεύθυνση διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της διδακτικής διαδικασίας σε έργα που θα προσφέρουν υπηρεσίες χρήσιμες για την οργάνωση και διοίκηση των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο κατάλογος των ερευνητικών έργων καθώς και των έργων παροχής υπηρεσιών στα οποία έχει συμμετάσχει το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής (ΕΟΠ), παρουσιάζεται στη συνέχεια:

 

Ερευνητικά Έργα Μονάδων Βιομηχανικού Λογισμικού και Εφοδιαστικής & Μεταφορών

Έργα Παροχής Υπηρεσιών Μονάδων Βιομηχανικού Λογισμικού και Εφοδιαστικής & Μεταφορών

Ερευνητικά Έργα Μονάδας Ενεργειακού Εφοδιασμού

Ερευνητικά Έργα Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Παλαιότερα Έργα Εργαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής

  

 

Ενέργειες Εγγράφων