Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Στη συνέχεια παρατίθεται μία ενδεικτική λίστα με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, που έχει συντάξει το προσωπικό του Εργαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. Tatsiopoulos I.P. and Leopoulos V. (1998), A Sporadic Customer Order Processing Model and Case Study for the Consumer Goods Industry, in Bititci U. and Carrie A. (Eds), Strategic Management of the Manufacturing Value Chain, Kluwer Publishers, pp 569-576.
 2. Doumeingts, G., Panayiotou, N., Rinn, A., Tatsiopoulos, I., Villenave, C., Zuelch, G., (1999) A Methodology for Reengineering and Information Technology Implementation, Shaker Verlag.
 3. Tatsiopoulos I.P., N.A. Panayiotou & S.T. Ponis, (1999) "Business Process Assessment Using Discrete Simulation", in: Mertins, K., Krause, O. and B. Schallock, Global Production Management, Kluwer Publishers, pp 498-504.
 4. Panayiotou N., Ponis S. and Gayialis S. (2007) “Transforming the Government Value Chain: Emerging Business Models and Enabling Technologies”, in Jung Η., Chen F.F. and Jeong Β. (Eds.) “Trends in Supply Chain Design and Management: Technologies and Methodologies”, Springer Series in Advanced Manufacturing.
   

Επιστημονικά Περιοδικά:

 1. Tatsiopoulos I.P., (1996) On the Unification of Bills of Materials and Routings. Computers in Industry, 31, 293-304.
 2. Tatsiopoulos, I.P. and N. Mekras, An Expert System for the Selection of Production Planning and Control Software, Production Planning and Control Journal, (1999), Vol. 10, No. 5, 414-425.
 3. Tatsiopoulos I. P., Panayiotou N. A., (2000) “The Integration of Activity Based Costing and Enterprise Modeling for Reengineering Purposes”, International Journal of Production Economics, (66) 1, pp. 33-44.
 4. Tatsiopoulos, I. P., Ponis S. T., Hadzilias E. A., Panayiotou N. A, (2002) “Realisation of the Virtual Enterprise Paradigm in the Clothing Industry through E-Business Technology”, Journal of Production & Operations Management, Vol. 11, No. 4, Winter.
 5. Tatsiopoulos, I. P., Panayiotou N. A, Ponis S.T., (2002) “A Modelling and Evaluation Methodology for E-Commerce enabled BPR”, Computers in Industry 49, pp. 107-121.
 6. Tatsiopoulos, I.P., Ponis S. T., Panayiotou N. A., (2002) “E-Business in the Greek Apparel Industry: A Proposed Business Model”, Operational Research: An International Journal, Special Issue on “Integrating e-Business and Supply Chain Management”, Vol. 2, Issue 1, January – April, pp. 93-108.
 7. Tolis A., Tatsiopoulos I, (2002), “Economic aspects of the cotton-stalk biomass logistics and comparison of supply chain methods”, Biomass and Bioenergy Journal.
 8. Tolis A., Tatsiopoulos I, (2002), “Technical and economical evaluation and feasibility study of biomass energy”, Environmental Management and Health Journal, Special Issue.
 9. Tatsiopoulos I. P., Panayiotou N. A., Kirytopoulos K., Tsitsiriggos K., (2003) “Risk Management as a Strategic Issue for the Implementation of ERP Systems: A Case Study From the Oil Industry”, International Journal of Risk Assessment And Management (IJRAM), Vol. 4, No.1.
 10. Gayialis S.P., Tatsiopoulos I.P., “Design of an IT-driven Decision Support System for Vehicle Routing & Scheduling”, European Journal of Operational Research, Special Issue “New Technology in Transportation Systems”, Elsevier, Volume 152, Issue 2, 2004, p.p. 382–398.
 11. Panayiotou N., Gayialis S., Tatsiopoulos I.P., “An E-Procurement System for Governmental Purchasing”, International Journal of Production Economics (Sent 15 April 2002; accepted 10 April 2003), Elsevier, Volume 90, Issue 1, 2004, p.p. 79-102.
 12. Panayiotou N., Gayialis S., Domenicos H., Vasilikiotis N., “An Application of Multicriteria Analysis for ERP Software Selection in a Greek Industrial Company” Operational Research, An International Journal, Volume 5, No 3, September - December 2005.
 13. Panayiotou N., Gayialis S., Tatsiopoulos I., “Reengineering of the Forecasting Process in a Greek Wood-Processing Company” Production Planning & Control, Special Issue on Development of Operations Management in SMEs, Volume 17, No. 3, April 2006, p.p. 257–272.
 14. Ponis, St., Tatsiopoulos, I., Vagenas, G. (2006). Ontology Support for Virtual Organisations: A Proposed Framework for Knowledge Management. The International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, Volume 6, Issue 8, pp.89-100.
 15. Rentizelas A., Tziralis G. and Kirytopoulos K., (2007) ‘Incorporating Uncertainty on Optimal Investment Decisions’, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 3, No.3-4, pp. 273-283
 16. Tziralis G., Tolis A., Tatsiopoulos I., Aravossis K. (2007), “Sustainability and the Olympics: The case of Athens 2004”, Special Issue "Environmental Economics" of the International Journal of Sustainable Development and Planning.
 17. Tziralis G. and Tatsiopoulos I., ‘Prediction Markets: An Extended Literature Review’, The Journal of Prediction Markets (2007), Vol. 1, pp. 75–91.
   

Επιστημονικά Συνέδρια:

 1. Tatsiopoulos I., Tolis A., (2001), “Introduction on technical and economical evaluation and feasibility study of biomass energy”, Proceedings of the 8th International Seminar on Life-Cycle Engineering, Varna, Bulgaria
 2. Tolis A., Tatsiopoulos I, (2002), «The need and the economy of energy production from renewable sources”. Energia 2002 Conference, Halkida, Evia
 3. Tatsiopoulos, I. P., Panayiotou N. A., Gayialis S. P., (2002) “An E-Procurement System for Governmental Purchasing”, 12th International Working Seminar on Production Economics, 18-22 February 2002.
 4. Panayiotou N., Ponis S., Gayialis S., (2004) “An Integrated Business Modelling Approach for Erp-Supported Process Documentation”, International Carpathian Control Conference, Zakopane, Poland, May 25-28.
 5. Rentizelas A., Tolis A., Tatsiopoulos I,. (2005), “Bioenergy supply chain optimization using multiple biomass sources”, Proceedings of the 14th European Biomass Conference, Paris.
 6. Panayiotou N., Gayialis S. and Ponis S., “Achieving Business Process Improvement in SMEs Using Open Source Content Management Systems”, The Seventh SMESME International Conference: Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprises”, Glasgow, Scotland, June 12-15 2005, pp. 149-156.
 7. Tziralis G., Tolis A., Tatsiopoulos I., Aravossis K., (2006), “Economic Aspects and Sustainability Impact of the Athens 2004 Olympic Games”, First International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, Mykonos, Greece
 8. Rentizelas A., Tziralis G., Kirytopoulos K., Leopoulos V. and Tatsiopoulos I., (2006) ‘A Hybrid Approach to Investment Decisions through Genetic Algorithm Optimization & Monte Carlo Simulation’, Proceedings of the 14th International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Austria, 20-24 February 2006, Vol.2, pp. 397-406
 9. Spanos A., Ponis S. and Tatsiopoulos I., (2006) Enterprise Application Integration in Supply Chain Management: Implications for the EU-East and South Asia E-Business, in the proceedings of the 2nd International Conference on EU-EAST and South Asia Trade, Investment, Logistics and E-Business, Chios, October 2006.
 10. Rentizelas A., Tolis A. and Tatsiopoulos I.P. (2007) ‘Estimating Greenhouse Gas Emissions Reduction and Allowances’ Trading Revenue for Biomass Tri-generation Applications’, Proceedings of the First Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2007), Skiathos, Greece, 24-28 June 2007, pp.2575-2580.
 11. Vagenas, G., Ponis, St., Tatsiopoulos, I. (2007). Assessing Your Company's KM Status: The First Step Towards a Successful KM Implementation. ECKM 2007: The 8th European Conference on Knowledge Management, 06 - 07 Sep 2007, Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), Barcelona, Spain.
 12. Spanos, A., Gayialis, S. and Tatsiopoulos, I. (2007), An Overview of the Classical and Modern Algorithms for the Job Shop Scheduling Problem, Proceedings of the 19th Greek Operations Research Society Conference, Arta, Greece, 8-11 June 2007
   
Ενέργειες Εγγράφων