Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής Δραστηριότητες και Ερευνητικές Μονάδες

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Δραστηριότητες του Εργαστηρίου

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων και εμπεριέχουν την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του κύκλου σπουδών του Μηχανικού Παραγωγής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Τα επιμέρους πεδία δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής του ΕΜΠ, περιλαμβάνουν τα συστήματα προγραμματισμού & ελέγχου παραγωγής (ΠΕΠ), συστήματα διοίκησης επιχειρησιακών πόρων (ERP), συστήματα υποστήριξης επιχειρησιακών αποφάσεων (DSS), διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, κατασκευή αλγορίθμων για την επίλυση πληθώρας προβλημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη διαχείριση των αποθεμάτων (Inventory Control), αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών (business process reengineering) και συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων (benchmarking), διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων, υποστήριξη στρατηγικών επιχειρησιακών αποφάσεων, μοντελοποίηση επιχειρήσεων και ανάπτυξη μοντέλων αναφοράς (reference models) διαφόρων παραγωγικών κλάδων, διαχείριση γνώσης, εξόρυξη πληροφορίας και δεδομένων, ενεργειακή διαχείριση, αξιολόγηση επενδύσεων.

Τα μέλη του Εργαστηρίου (μόνιμο προσωπικό και μεταπτυχιακοί σπουδαστές) αναπτύσσουν σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, με ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις καθώς και με οργανισμούς του Δημόσιου τομέα. Αναπτύσσεται τόσο η μη χρηματοδοτούμενη βασική έρευνα όσο και η χρηματοδοτούμενη εφαρμοσμένη έρευνα προερχόμενη συνήθως τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή από ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερευνητικές Μονάδες

Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων της υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του ερευνητικού έργου και της παροχής υπηρεσιών προς βιομηχανικούς χρήστες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, έχουν συσταθεί τέσσερις ερευνητικές μονάδες στο Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής. Οι μονάδες αυτές περιλαμβάνουν: την Ερευνητική Μονάδα Βιομηχανικού Λογισμικού, την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακού Εφοδιασμού και την Ερευνητική Μονάδα Εφοδιαστικής και Μεταφορών.

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το βασικό αντικείμενο δραστηριοποίησης κάθε ερευνητικής μονάδας δίνονται στους ακόλουθους συνδέσμους:

 

 

 

 

Ενέργειες Εγγράφων