Ενέργειες Εγγράφων

Επικοινωνία

Blue Marker Επικοινωνία

Για επικοινωνία με τον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία:

Διεύθυνση:

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 
15780 Ζωγράφος

 

Στοιχεία Γραμματείας:

Κτίριο Ζ,  Μηχανολόγων & Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Τηλέφωνο: 210-7723570

Fax:         : 210-7723571

e-mail: Βίκυ Κουλάρα


Για να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του τομέα, απευθυνθείτε στις σελίδες για Μέλη ΔΕΠ , Μόνιμο Προσωπικό και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

 
Αν επιθυμείτε να έρθετε στον τομέα ΒΔ&ΕΕ, ο χάρτης  μπορεί να σας βοηθήσει. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες για το πώς θα έρθετε στην Πολυτεχνειούπολη  από την ιστοσελίδα του ΕΜΠ.

37.9790902895 23.7841236591

Για επικοινωνία με τον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία:

Διεύθυνση:

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 
15780 Ζωγράφος

 

Στοιχεία Γραμματείας:

Κτίριο Ζ,  Μηχανολόγων & Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Τηλέφωνο: 210-7723570

Fax:         : 210-7723571

e-mail: Βίκυ Κουλάρα


Για να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του τομέα, απευθυνθείτε στις σελίδες για Μέλη ΔΕΠ , Μόνιμο Προσωπικό και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

 
Αν επιθυμείτε να έρθετε στον τομέα ΒΔ&ΕΕ, ο χάρτης  μπορεί να σας βοηθήσει. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες για το πώς θα έρθετε στην Πολυτεχνειούπολη  από την ιστοσελίδα του ΕΜΠ.